Kontakt

Partizanova internacionalna odbojkaška akademija
PIVA

Humska 1,
11000 Beograd
Srbija

info@piva.rs
060 303 55 95

011 3030 55 95